UWAGA! Nocną adorację "od czwartku do soboty" zaczynamy już w najbliższy czwartek 2 grudnia!
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

...Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa dla parafii w Bełchatowie

20-lecie Recto Tono
Nadia Kazantseva
Kto śpiewa, dwa razy się modli...
Grzegorz Wielki...

 ...jest patronem naszego ks. wikariusza. Tego wieczoru otoczyliśmy go modlitwą podczas mszy świętej.

Dziki Zachód w Płaszowie
...czyli festyn parafialny w całej krasie. Tańce, hulanki ale bez swawoli...
Odpust ku czci
Matki Bożej Płaszowskiej
Błogosławieństwo Braci Mniejszych
Slider

Renowacja głównego ołtarza

W tym roku kalendarzowym oczekujemy z niecierpliwością na powrót cudownego obrazu Matki Bożej Płaszowskiej. Od października 2013r. został on powierzony Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych do gruntownej konserwacji. O postępie prac konserwatorskich oraz wielu nowych zabytkowych odkryciach mieliśmy okazję dowiedzieć się w czasie spotkania z konserwatorem panem Grzegorzem Kosteckim. Chcąc przygotować godne i bezpieczne miejsce dla naszego najcenniejszego skarbu jakim jest łaskami słynący i koronowany obraz Matki Bożej Płaszowskiej, zdecydowaliśmy o ufundowaniu nowego ołtarza – kamiennego, zaprojektowanego zgodnie z nadanym naszemu kościołowi stylem, który od 1948 roku mocno podkreśla charakterystyczny ołtarz główny.

Przygotowując się do wybudowania nowych ołtarzy bocznych trzeba było odrestaurować sam ołtarz główny, który nosił na sobie znamiona czasu: kurz, ogólne zabrudzenia po środkach pielęgnujących, pęknięcia. Po wielu konsultacjach w gronie specjalistów z dziedziny architektury, sztuki i liturgiki, zdecydowaliśmy się na zastąpienie prowizorycznego drewnianego podestu, na którym stał ołtarz, trwałą marmurową posadzką. W przyszłości będzie można na niej postawić prawdziwy ołtarz i ambonę – już nie z płyt paździerzowych, ale z kamienia. Częściowe skrócenie mensy ołtarzowej odsłoniło piękne kamienie wykorzystane przed laty do budowy ołtarza, a tym samym zwiększyło przestrzeń prezbiterium. Ponadto przywrócono ołtarzowi jego pierwotny wygląd odsłaniając czarny marmurowy krzyż za figurą Najśw. Serca Pana Jezusa. Do ostatecznego zakończenia prac przy głównym ołtarzu pozostaje renowacja elementów metalowych, które otrzymają swoją właściwą i ostateczną kolorystykę.

Wszystkie przeprowadzone prace zostały udokumentowane na zdjęciach. Jest to zaledwie pierwszy etap renowacji wnętrza naszego kościoła. W dalszej części zostaną wykonane ołtarze boczne – przewidywany czas to wakacje.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowanie wszystkim parafianom za słowa życzliwości, modlitwę oraz każde – nawet najdrobniejsze – materialne wsparcie. Dziękujemy również panu Adamowi Rybakowi – głównemu wykonawcy – za tak sprawne przeprowadzenie wszystkich prac kamieniarskich i konserwatorskich. Polecamy to dzieło oraz wszystkich jego darczyńców dalszej opiece Matki Bożej Płaszowskiej. 

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa