Modlitwa do Jezusa, naszego Króla i Pana

przed Jubileuszowym Aktem przyjęcia Jezusa za Króla i Pana 19-11-2016 r

jezus krol polskiJezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, * Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! * Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, * który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego * i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, * wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. * Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. * Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. * Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu * przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. * Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. * Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, * dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, * wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. * Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, * wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. * Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. * Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, * na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. * Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, * teraz i na wieki wieków. * Amen.

Góra strony