Temat roku duszpasterskiego wyznaczony przez Komisję Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski na 2007/2008 rok brzmi: Bądźmy uczniami Chrystusa..

Uczeń Chrystusa ma głosić słowo Boże i dbać o nieustanny rozwój chrześcijaństwa w świecie. (por. Mt 28,19).Czynny udział w ewangelizacji biorą nie tylko misjonarze wyjeżdżający na misje do dalekich krajów lecz również dzieci i młodzież np. pod kierunkiem animatorów misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD).

W obecnym roku organizacja ta obchodzi 150 lecie powstania. Z tej okazji napisałam dla dzieci rozważania Misyjnej Drogi Krzyżowej, które mogą posłużyć katechetom do przygotowania nabożeństwa misyjnego np. w szkole podczas rekolekcji wielkopostnych.

{phocadownload view=file|id=6|text=Misyjna Droga Krzyżowa - pokaz slajdów|target=s}

Prezentacja power-point „misyjna droga krzyżowa – problemy dzieci świata”, została w taki sposób pomyślana, aby o ile to możliwe, teksty pasowały do wyświetlanych obrazów i treści slajdów. W praktyce warto wyświetlić cały slajd w trakcie przejścia do stacji na śpiewie „któryś za nas…”, można tez dodać jakiś refren pieśni misyjnej np. „wiele jest serc”. Ten czas wystarcza, żeby przeczytać co jest w treści slajdu, a potem wsłuchać się w czytane opisy stacji. (x.p.ch.)

 

Misyjna Droga Krzyżowa dla dzieci

 

WSTĘP

 

Wiele dróg na świecie jest.

Dokąd one wiodą?

Pragnę dziś przejść jedną z nich,

Jezusową drogą.

 

Wielu ludzi nie zna jej,

nie słyszało wcale,

że do nieba można dojść

idąc wciąż wytrwale.

 

Dobrym dzieckiem chciałbym być,

Nie myśleć tylko o sobie.

Jezu, pomóż dobrze żyć

i innym mówić o Tobie!

 

STACJA I

PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

 

Piłat wydał wyrok

i umywa ręce.

Wzrusza się głęboko

moje serce dziecięce.

 

Chcą Cię ukrzyżować

mój Królu i Panie.

Wiem, że Ci to zrobią

i wola Boża się stanie.

 

Cokolwiek czynię ludziom,

wiem, że Ty to czujesz.

Wszystkie bóle świata

na siebie przyjmujesz.

 

Dlatego nie zwlekam,

nie mogę być obojętny

na cierpienia ludzi

w Europie i innych kontynentach.

 

STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA RAMIONA

 

Dźwigasz Chryste na plecach

wszystkie grzechy świata.

Pragniesz, by za Tobą

poszła cała dziatwa.

 

Papieskie Dzieło

Misyjne Dzieci

chce iść za Tobą

i przykładem świecić.

 

Ja też chcę Ci pomóc,

słyszałem Twe wezwanie,

biorę krzyż swój dziecięcy

w intencji misji, mój Panie.

 

Będę gorąco się modlił

Za naszych misjonarzy.

Wspólnie Ci pomożemy.

Ileż ten krzyż waży?

 

 

STACJA III

 

PAN JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY

 

Noc w ciemnicy, biczowanie,

sąd, szyderstwa nieustannie.

Osłabiły Cię szykany,

bardzo bolą krwawe rany.

 

Upadasz Panie,

lecz zaraz powstajesz.

Podążasz dalej,

przykład innym dajesz.

 

Pod tym ciężarem

misjonarze też upadają.

Tracą nadzieję,

gdy owoców swej pracy nie oglądają.

 

Boże miłosierny i łaskawy

daj misjonarzom (zwłaszcza tym słabym)

nowe pomysły, zapał do pracy,

aby powstali i nabrali mocy.

 


 

 

STACJA IV

JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

 

Na krzyżowej drodze,

obok mego Pana

idzie Jego Matka

cała zapłakana.

 

 

Maryja pomaga

swym matczynym wzrokiem.

Nie może się pogodzić

z niesprawiedliwym wyrokiem.

 

Na tym Bożym świecie

tyle niegodziwości.

Giną dorośli i małe dzieci

przez okrutne wojny i ludzkie złości.

 

Módlmy się za wszystkie

sieroty na świecie,

aby oddały się Maryi

jako przybrane Jej dzieci.

 

 

STACJA V

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI

 

Przyjmujesz Chryste

pomoc Cyrenejczyka.

Widać że do zbawienia

potrzebny jest udział człowieka.

 

Szymona zmuszono,

aby pomógł Panu

zanieść krzyż na górę

„Miejscem Czaszki” zwaną.

 

Misjonarze nieprzymuszeni wyruszyli

w Twoim imieniu,

aby nieść ludziom w świecie

prawdę o zbawieniu.

 

Żniwo wprawdzie wielkie,

ale robotników mało...

Boże, więcej powołań misyjnych

w świecie by się przydało.

 

 

 

 

STACJA VI

WERONIKA OCIERA TWARZ PANA JEZUSA

 

Ten gest Weroniki,

niby nic wielkiego.

A Ty jesteś tak wdzięczny,

że zostawiasz jej odbicie Oblicza swego.

 

Wiem, że pod ludzkim brudem,

nędzą i chorobą

ukrywasz się mój Jezu,

i że spotkam się z Twoją Osobą.

 

Chcę jak Weronika

ocierać ludzkie rany,

zwłaszcza dzieci z krajów misyjnych

(tych najbardziej pogardzanych

Dopomóż mi o Panie

dostrzec Twe oblicze

w moich rówieśnikach

w kraju i za granicą.

 

 

 

STACJA VII

JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA

 

Im bliżej Golgoty

tym ból bardziej srogi.

Powala mego Pana

na kamienie i pył drogi.

 

Dla Ciebie Panie Jezu

to czas wielkiego cierpienia,

ale dla nas grzesznych jedyna szansa

i droga zbawienia.

 

Cierpienia misjonarzy

niosą innym zbawienie.

Jak mogę im w tym pomóc?

Daj Panie mi natchnienie...

 

Już chyba wiem.

Trzeba w modlitwach i ofiarach

w intencji misji

bardzo się starać.

 

 

 

STACJA VIII

JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

 

Nie płaczcie nade Mną,

płaczcie raczej nad sobą.

Pociesza Jezus niewiasty

idąc drogą krzyżową.

 

Samym płaczem widocznie

nie osiągniemy zbawienia.

Trzeba słuchać Jezu

Twojego upomnienia.

 

Nad biedą w krajach misyjnych

często ubolewamy,

a czy chociaż troszeczkę

im pomagamy?

 

O mój Panie Jezu,

naucz mnie dobroci,

abym był ofiarny

dla mych sióstr i braci.

 

 

 

STACJA IX

JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI

 

To był chyba Panie

najcięższy upadek,

za ciężkie grzechy świata,

wielkie ludzkie wady.

 

Cierpliwie wypełniasz Panie

wolę Boga Ojca.

Wstajesz z trudem z ziemi,

chcesz wytrwać do końca.

 

Misjonarze na misjach

nędzę ludzi znają,

ich przestępcze życie

ciągle spotykają.

 

Chcę pomóc misjonarzom

ratować ludzkie dusze,

może kiedyś zostanę

misyjnym wolontariuszem?

 

 

 


STACJA X

JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

 

Zdarto z Ciebie szaty,

całyś zakrwawiony.

Stoisz tak przed tłumem,

nagi, zawstydzony.

 

Żołnierze rzucają los

o Twoją suknię.

Śmieją się i szydzą,

cierpisz tak okrutnie.

 

Jesteś Jezu mój kochany

dalej w ludziach obnażany.

Ludzką godność się poniża.

Przemoc w świecie Ci ubliża.

 

Papież Jan Paweł II

obroną godności człowieka się chlubił

Niech to każdy zapamięta,

godne życie, to rzecz święta.

 

 

 

SACJA XI

PAN JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

 

Twoje ręce i nogi

przybijają do krzyża.

Znosisz wielkie cierpienie,

choć wiesz, że Ci to ubliża.

 

Tak giną przestępcy,

grzesznicy, mordercy.

Tobie się należy

Chwała, cześć i pokój święty.

 

Twoje krzyżowanie trwa nadal

w ludziach do łoża boleści przybitych.

Chorych na AIDS, trąd...,

opuszczonych i bitych.

 

Znała ich cierpienia

Matka Teresa z Kalkuty.

Wielka Misjonarko,

naucz mnie pokuty!

 

 


 

STACJA XII

JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

 

„Wykonało się” – słychać.

Plan miłości został już wypełniony.

Ostatnie słowa do Matki,

spojrzenie w Jej stronę.

 

Ciche westchnienia konania

i słowo do Jana.

Odtąd Maryja za Matkę

każdemu człowiekowi jest dana.

 

Dobry Panie Jezu,

wielu misjonarzy umiera w samotności,

z dala od swej matki

ciepła i jej czułości.

 

Modlę się teraz

za zmarłych misjonarzy.

Niech Bóg będzie ich nagrodą,

w Niebie wieczną radością obdarzy.

 

 

 

STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

 

Nie żyjesz już Jezu,

jedyny Synu Boga.

Z przebitego boku

płynie krew i woda.

 

Matka trzyma w rękach

Twoje święte Ciało.

Ciebie już nie boli,

Ją będzie jeszcze bolało.

 

Dziś, gdy tyle wojen,

przemocy na świecie,

tak wiele na rękach swych matek

umiera maleńkich dzieci.

 

Modlę się o pokój

we wszystkich krajach świata,

aby już nie zabijał

brat swojego brata.

 

 

STACJA XIV

ZŁOŻENIE CIAŁA PANA JEZUSA DO GROBU

 

Twoje Ciało Panie

złożono do grobu.

Uczynił to Józef –

człowiek wierny Bogu.

 

Twoi prześladowcy

bardzo się cieszyli.

Wszystko o tym świadczyło,

że naprawdę zwyciężyli.

 

Ale Ty zwycięsko

po trzech dniach zmartwychwstałeś.

Pokonałeś zło, śmierć, szatana

i nadzieję na wieczne życie w niebie nam dałeś.

 

Nie wszyscy jeszcze ludzie w świecie

tę Radosną Nowinę znają.

Dlatego dobrze, że polskie dzieci

w Papieskim Dziele Misyjnym działają.

Góra strony