Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach od 13 do 20 października 2015 roku 45-osobowa grupa pielgrzymów z naszej parafii oraz z Parafii Matki Bożej Fatimskiej pielgrzymowała po Ziemi Świętej. Razem z nami byli Księża Proboszczowie – ks. Sławomir Knopik i ks. Florian Gruca, a przewodnikiem naszej grupy był ks. Krzysztof Napora – wykładowca biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dzięki Kapłanom podczas podróży codziennie uczestniczyliśmy w Eucharystii, a ks. Krzysztof przypominał nam najistotniejsze fragmenty Pisma Świętego, które ubogacał informacjami związanymi z historią odwiedzanych miejsc.

Przez kilka pierwszych dni przemierzaliśmy Galileę i sąsiadujące z nią tereny – odwiedziliśmy m.in. Nazaret z imponującą Bazyliką Zwiastowania, ruiny miasta Kafarnaum, w którym mieszkał Jezus ze swoimi uczniami oraz Hajfę – miasto, położone na zboczach Góry Karmel. W Cezarei Filipowej podziwiając park narodowy źródeł Jordanu i Góry Hermon wspominaliśmy zapowiedź prymatu Piotra oraz mogliśmy, tak jak niegdyś uczniowie Jezusa, zadać sobie pytanie kim On dla nas tak naprawdę jest. W Kanie Galilejskiej, w Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa małżonkowie pielgrzymujący w naszej grupie odnowili swoje śluby, a w miejscowości Tabgha przypomnieliśmy sobie cud rozmnożenia chleba i ryb. Niezapomniane wrażenia wywarł na nas malowniczo położony Kościół Ośmiu Błogosławieństw i przepiękny widok z Góry Błogosławieństw na Jezioro Galilejskie, wokół którego skupiała się duża część działalności Jezusa. Podczas rejsu łodzią po Jeziorze Galilejskim mieliśmy okazję, aby zastanowić się nad siłą naszej wiary i nad momentami zwątpienia oraz przypomnieć sobie sens naszego powołania. Na Górze Tabor natomiast wspominaliśmy przemienienie Jezusa w obecności Jego najbliższych apostołów – Piotra, Jakuba i Jana.

Następnie udaliśmy się do Palestyny. Odwiedziliśmy najniżej położone miasto świata – Jerycho, gdzie Jezus uzdrowił niewidomego Bartymeusza oraz, gdzie znajdowało się drzewo sykomory, na które wspiął się Zacheusz, aby zobaczyć przechodzącego Jezusa i za swoją determinację został nagrodzony. Nad brzegiem rzeki Jordan odnowiliśmy swoje przyrzeczenia chrzcielne, po czym udaliśmy się do Betanii, aby zobaczyć miejsce, gdzie mieszkali przyjaciele Jezusa – Maria, Marta i Łazarz. W Betlejem modliliśmy się w Bazylice Narodzenia, a na Polu Pasterzy śpiewaliśmy kolędy. W mieście Narodzin Jezusa odwiedziliśmy także Dom Pokoju prowadzony przez polskie Siostry Elżbietanki, w którym pomoc, codzienną opiekę i wykształcenie otrzymują ubogie i osierocone dzieci palestyńskie.

Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była jerozolimska Bazylika Grobu Bożego, gdzie wspominaliśmy najważniejsze wydarzenia chrześcijaństwa. W Jerozolimie byliśmy też w Wieczerniku oraz w Ogrodzie Getsemani z Bazyliką Konania, która znajduje się w miejscu, gdzie Jezus modlił się przed swoją męką. Idąc uliczkami Starego Miasta, wśród zgiełku dnia codziennego mieszkańców Jerozolimy, odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W Kościele Pater Noster jeszcze raz uświadomiliśmy sobie znaczenie słów Modlitwy Pańskiej, a w Bazylice św. Piotra in Gallicantu wspominaliśmy trzykrotne zaparcie się Jezusa przez apostoła Piotra. W Jerozolimie widzieliśmy też miejsca ważne dla wyznawców judaizmu i islamu – m.in. Ścianę Płaczu oraz meczety położone na Wzgórzu Świątynnym.

Zwieńczeniem podróży była wizyta w położonym niedaleko Jerozolimy Ain Karem, gdzie w Kościele Nawiedzenia przypomnieliśmy sobie spotkanie Maryi ze św. Elżbietą oraz odśpiewaliśmy pieśń Magnificat.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej obfitowała w przeżycia duchowe, pozwoliła naocznie zapoznać się z miejscami znanymi z Pisma Świętego i niewątpliwie umocniła naszą wiarę. 

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa