niebo17Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca ».

J 14, 1-12

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przypomina nam, że tylko On prowadzi nas do spotkania z Bogiem w Niebie. Trudno jest zrozumieć co to znaczy, że „jest On w Ojcu, a Ojciec w Nim” – w życiu doczesnym nie uda się nam zgłębić Tajemnicy Trójcy Świętej. Pan Jezus mówi jednak: „wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła”. Każdy z nas jest w stanie znaleźć dzieła Pana Jezusa w swoim życiu. Odkrywanie tych dzieł umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość. W codzienności jednak łatwo jest je przeoczyć – zapominamy wtedy, że tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem – czyli, że warto Go naśladować. On jednak zna nasze słabości i pociesza nas mówiąc: „Niech się nie trwoży serce wasze” i „w domu Ojca mego jest mieszkań wiele”.

Kasia Z.  

Góra strony