swieta rodzina17 thmGdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Łk 2,22-40

W okresie Bożego Narodzenia obchodzimy Niedzielę Świętej Rodziny. Rodzina, jako ta podstawowa wspólnota życia, w której człowiek przychodzi, wzrasta, dojrzewa, poznaje świat, uczy się życia. Taką drogę wybrał też Syn Boży – życie w rodzinie. Jest to jednak wyjątkowa rodzina, bo żadna inna nie ma Boga w taki sposób jak ta.

Opiekę nad tą rodziną Bóg powierza Józefowi, najmniej świętemu z tej trójki, bo to Maryja jest bez grzechu a Jezus jest Synem Bożym. W nich wszystkich szczególnie obecne jest szukanie i wypełnianie woli Boga. Jezus w Ogrójcu mówił: Nie moja ale Twoja wola; Maryja przy zwiastowaniu powiedziała: Niech mi się stanie według słowa Twego; a Józef? W Ewangelii nie ma zanotowanego żadnego jego słowa, ale bez problemu możemy odczytać, jak swoim życiem wypowiada Bogu: Amen, niech się tak stanie. Potrafi zrezygnować z własnych planów, narażać swoje życie, troszczyć się o dziecko, o którym wie, że nie jest jego dzieckiem. To jest możliwe tylko w świecie wiary, która sięga dalej niż ludzkie kalkulacje i przewidywania, która mówi Bogu: Amen.

ks. Grzegorz  

Góra strony