W niedzielę, 13 października, przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej – Matki błogosławionego macierzyństwa. Dzień ten jest szczególnym wydarzeniem w życiu naszej parafii, z racji czci, jaką Maryję obdarzają wierni, zwłaszcza małżeństwa pragnące uprosić dla siebie dar potomstwa ale również matki oczekujące narodzin dziecka. Do tego również nawiązał kaznodzieja, ks. Józef Lach SCJ, który przez cały dzień głosił Słowo Boże.

W homilii zachęcał do ufności wobec Maryi, tej, której łono stało się pierwszym mieszkaniem Boga na ziemi, Boga obecnego widzialnie. Wobec lęku, który odczuwa człowiek dzisiejszych czasów, wobec zagrożenia życia, potrzeba człowiekowi wpatrywania się w to Matczyne spojrzenie, w świetle którego dorastał Jezus, Boży Syn.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Marian Rapacz, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Podwawelskim. Po Mszy Św. nastąpił akt poświęcenia rodzin i całej parafii Matce Bożej, którego dokonał ks. proboszcz Sławomir Knopik SCJ.

Uroczystości odpustowe były jednocześnie chwilowym pożegnaniem z obrazem Matki Bożej Płaszowskiej, gdyż przez kilka miesięcy obraz ten będzie poddawany konserwacji na Akadami Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Góra strony