Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Ofiarowanie dzieci Matce Bożej Płaszowskiej

Co znaczy ofiarować dziecko? To znaczy zaprosić Matkę Najświętszą do opieki i współwychowywania. Podczas ostatniego spotkania Matecznika, Ksiądz Proboszcz odprawił krótkie nabożeństwo poświęcenia dzieci Matce Bożej Płaszowskiej przed jej cudownym obrazem. Ofiarowanie małych dzieci Matce Bożej jest niezwykle ważne - to pozwolenie rodziców na wszelką interwencję Maryi w rozwój dziecka.

Ks. Sławomir nawiązał do wspomnień kard. Gulbinowicza, gdy będąc maluchem matka przywiozła Go do kaplicy Ostrobramskiej i ofiarowała Matce Bożej pokazując mu obraz i prosząc, by wyrósł na porządnego człowieka. Następnie odmówiliśmy dziesiątkę różańca i ksiądz poświęcił wszystkich obecnych wodą święconą. Na zakończenie każda z nas podnosiła swoje dziecko/dzieci w kierunku obrazu Matki Bożej Płaszowskiej, dokonując osobistego ofiarowania dzieci Maryi. 

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa