Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Temperamenty nasze i naszych dzieci

Na ostatnim spotkaniu poruszony został ważny temat dotyczący temperamentów naszych oraz naszych dzieci. Głos w tej sprawie zabrała jedna z uczestniczek, która od wielu lat zgłębia wiedzę w tym temacie. Omówione zostały cztery podstawowe typy osobowości, sposób ich rozpoznania oraz krótkie komentarze do każdego z nich. Dlaczego taki temat?

Cytując autora książki pod tytułem "Osobowość plus dla rodziców": Bóg stworzył dzieci wszystkich rodzajów i naszym celem jest je kochać i akceptować takimi, jakie są, bez podejmowania prób przerabiania ich, żeby były podobne do nas. Zrozumienie i wykorzystanie reguł osobowości pomoże w zróżnicowaniu rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego mocnych stron, nawet jeśli to nie będzie odpowiadało naszym zamiarom i oczekiwaniom. Chcemy widzieć nasze dzieci, które swobodnie funkcjonują w ich własnej, unikalnej wersji osobowości.

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa