Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Czas na modlitwę

Na ostatnim spotkaniu Matecznika przed wakacjami poruszyłyśmy temat modlitwy w naszym życiu. Nie jest łatwo znaleźć spokojny czas dla Boga mając liczną rodzinę. Na modlitwę można wykorzystać drogę do pracy czy spacer z dziećmi. Dobrym rozwiązaniem jest także wspólna modlitwa z mężem czy dziećmi, które w ten sposób od najmłodszych lat przyzwyczajamy do budowania relacji z panem Bogiem.

W końcu to rodzice przekazują dzieciom wzorce wiary i są ich pierwszymi katechetami. Wspólnie uznałyśmy jednak, że wspólne wyjścia z dziećmi do kościoła nie sprzyjają spokojnemu przeżywaniu Mszy świętej, bo nasza uwaga zostaje rozproszona obowiązkiem ich pilnowania.

Przyniosłyśmy ze sobą kilka książek o tematyce religijnej, by dodatkowo zmobilizować się do pogłębienia swojej wiary. Mam nadzieję, że czas wakacji będzie nie tylko czasem odpoczynku, ale też pozwoli nam na pogłębienie relacji z Bogiem. Przebywanie na łonie natury jest dobrą okazją na westchnienie i podziękowanie Bogu za jego dary. 

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa