Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Matka Boża Płaszowska

Maj to miesiąc maryjny, więc to idealny moment, by zapoznać się bliżej z wizerunkiem Matki Bożej Płaszowskiej, której obraz jest własnością kościoła parafialnego Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie Płaszowie od 1931 roku.Historia obrazu jest jednak znacznie dłuższa i datowane jest, że wizerunek ten ma już 400 lat. Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, na którym Ona wskazuje na swojego Syna, nazywany bywa w tradycji chrześcijańskiej Hodegedria, czyli "Wskazująca Drogę".

Podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Płaszowskiej kierowane są liczne modlitwy, pośród których szczególne miejsce zajmują prośby o potomstwo. Widzialnym znakiem wdzięczności za ich wysłuchanie są liczne wota oraz nadsyłane do parafii świadectwa. Matka Boża pomaga nie tylko parafianom. Prośby do niej można przesyłać także drogą internetową, dzięki czemu łaskę macierzyństwa wyprosiły u niej nawet osoby z zagranicy.

Mimo szczególnego miejsca jakie zajmują tego typu prośby podjęto starania, by rozszerzyć kult maryjny także na inne aspekty życia rodzinnego. W poszczególne środy miesiąca parafianie modlą się za rodziny, rodziców, którzy utracili swoje potomstwo oraz za mężczyzn.

Podczas spotkanie Matecznika ksiądz proboszcz Zenon Siedlarz przybliżył nam historię obrazu, a na koniec udzielił nam błogosławieństwa pod cudownym wizerunkiem Matki Bożej Płaszowskiej. 

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa