Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sercanie Płaszów - Imieniny ks. Zenona Siedlarza 2023
Sercanie Płaszów - Imieniny ks. Zenona Siedlarza 2023
Sercanie Płaszów - Wielki Piątek 2023
Sercanie Kraków, Wielki Czwartek 2023
Sercanie Kraków, Recto Tono, Droga Krzyżowa 2023
Sercanie Płaszów - Szlakiem Jakubowym
Sercanie Płaszów - Szlakiem Jakubowym
Sercanie Płaszów -Dary dla Ukrainy
Rekolekcje zakrystianów 2023 - Sercanie Płaszów
Recto Tono - koncert pieśni maryjnej
Recto Tono
Koncert pieśni maryjnej
Imieniny Zenona 2323
Imieniny Gospodarza
„Kiedy jest nam tylko dobrze - to niedobrze...”
Wielki Piątek 2023
Wielki Piątek
W krzyżu zbawienie...
Wielki Czwartek 2023
Liturgia Wielkiego Czwartku
„...abyście i wy tak czynili...”
Droga Krzyżowa 2023
Płaszowska
Droga Krzyżowa
Duchowa Adopcja 2023
Duchowa Adopcja
W Dzień Świętości Życia
Nowi lektorzy i aspiranci 2023
Nowi
lektorzy i aspiranci
Dary dla Ukrainy
Dary dla Ukrainy
Разом ми сила !!!
Rekolekcje zakrystianów 2023
Rekolekcje zakrystianów
archidiecezji krakowskiej

Kim są Mężczyźni Świętego Józefa?

W dzisiejszych czasach istnieje wiele przeszkód na drodze wiary, ale Mężczyzna Świętego Józefa to człowiek, który szuka Pana w swoim życiu: (Jer 29,13) “Będzie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, kiedy będziecie Mnie szukać z całego serca”. Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby pokazać nam Bożą Miłość i tak odkrywamy naszą rolę jako mężczyzn, którzy dostrzegają potrzeby inne niż poszukiwanie mocy i przywilejów (Łk 22,25n.). Jednak to wezwanie nie jest ciężarem złożonym własnych barkach, jako mężczyźni otrzymujemy wsparcie od towarzyszy którzy "wspierają się nawzajem i wzajemnie się budują" (1Tes 5,11) i trwają w Bogu(Jan 15). W rezultacie Mężczyzna Świętego Józefa jest spełniony przez odkrywanie radości życia Bożego w celach, jakie odkrywa dla swojego życia (Kol. 1,9-12). W skrócie: jak św. Józef był najbliższym człowiekiem Jezusa, tak my staramy się być ludźmi, którzy zobowiązują się wobec Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka sieć mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

Zaproszenie:

Zapraszamy mężczyzn do zaakceptowania poniższych obietnic jako najlepszych dla ich życia:

 1. Poświęć życie dla Pana i uczyń Go pierwszym we wszystkich dziedzinach swojego życia... Uczestnicz w niedzielnej Eucharystii wraz ze swoją rodziną.
 2. Wzrastaj w chrześcijańskim uczniostwie... Rozwijaj modlitwę osobistą i uczestnicz w Eucharystii także częściej (w dni powszednie).
 3. Żyj w Prawości i Uczciwości... Korzystaj regularnie z Sakramentu Pojednania.
 4. Bądź wierny Chrześcijańskiemu Powołaniu... Módl się, spędzaj czas z rodziną, ustaw priorytety i zapewnij równowagę w swoim życiu.
 5. Spotykaj się regularnie z braćmi by się wzajemnie wspierać… Zbieraj się razem z nimi na konferencjach, okresowych spotkaniach, rekolekcjach.

Zapraszamy…

 • …mężczyzn do pogłębienia życia w powołaniu poprzez zobowiązanie się wobec Jezusa do udziału w parafialnych posługach dla mężczyzn i małych grupek.
 • …mężczyzn do zaakceptowania Wielkiego Wezwania do czynienia uczniów ze wszystkich narodów "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20)
 • …mężczyzn do budowania lokalnych posług dla mężczyzn, wspierania i modlitwy za pasterza i służenia w parafii własnymi obdarowaniami.
 • …mężczyzn do budowania jedności Chrześcijan pomimo różnic denominacyjnych, etnicznych i rasowych
 • …mężczyzn do dzielenia się Dobrą Nowiną i stania się świadkiem Jezusa Chrystusa w środowiskach, w których żyją na codzień.
 • …mężczyzn do stawania się służącymi liderami dla realizacji planu pastoralnego Mężczyzn Świętego Józefa. Plan prowadzi nas do proponowania spotkań dla mężczyzn w każdej parafii naszej diecezji.

Zapraszamy Mężczyzn Świętego Józefa do udziału w odpowiedzialności za rozwój innych mężczyzn poprzez:

 • Stawanie się częścią grup koordynacyjnych tworzących grupy dla mężczyzn
 • Podejmowanie się prowadzenia grupki we własnej parafii
 • Stawanie się ambasadorem formowania grup Mężczyzn Świętego Józefa w swoim regionie

Jeśli chcesz możesz do nas dołączyć. Jesteśmy też w naszej parafii spotykamy się w czwartą środę miesiąca.

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 18.00 w intencji mężczyzn z naszej parafii , a później spotykamy się w grupkach.

Więcej na stronie: mezczyzni.net

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa