Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Odpust i wota dla Matki Bożej

Druga niedziela października to dzień odpustu ku czci naszej Matki Bożej Płaszowskiej, Matki Błogosławionego Macierzyństwa. Przez cały dzień kazania głosił ks. Krzysztof Zimończyk, sercanin, dyrektor wydawnictwa księży sercanów. Uroczysta suma miała miejsce o godz. 12.00, której przewodniczył właśnie ks. Krzysztof. Obecni byli również księża z dekanatu.

Podczas procesji z darami, jedna z rodzin, jako przedstawiciele parafii przynieśli do ołtarza wota, jakie przez cały rok wierni podarowali Matce Bożej Płaszowskiej, jako wyraz wdzięczności za wyproszone łaski. Wota te zostaną umieszczone w gablotach, obok ołtarza Matki Bożej. NA zakończenie Mszy Świętej, ks. proboszcz dokonał aktu zawierzenia parafii opiece Matki Bożej Płaszowskiej.  

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa