Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Przybliż niebo zmarłym - odpusty

Okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:

 1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
 2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:

 1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
 2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)
 3. Spełnienie trzech warunków:
  • spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej,
  • przyjęcie Komunii Świętej,
  • odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa