Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Akt intronizacji Najśw. Serca Jezusa w rodzinie

Najśw. Serce Jezusa, Zbawco nasz. • Wiemy, że chcesz utwierdzić Królestwo świętej miłości na ziemi. • Chcesz dokonać tego przez rodziny, • które wprowadzą Cię do domów swoich • i zechcą kierować się Twoim Boskim Prawem. • Do rodzin tych i my, należeć chcemy. • Ciebie, Boże, Serce - Miłości Odwieczna, • uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. • Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę; • poddajemy wolę przez zachowanie Twoich Przykazań.

Akt zadośćuczynienia Najśw. Sercu Jezusowemu

...odmawiany przez Księży Sercanów

Oto to Serce, które tak bardzo ludzi ukochało. • Zaprawdę, o Panie, • że miłość Twoja powołała nas do łaski i życia, • a po upadku zgotowała nam obiecane Odkupienie. • Miłość Twoja zaczynając ofiarę wynagrodzenia • wybrała upokorzenia Wcielenia i Narodzenia. • Dziecięce Twoje Serce • przez słodycz swoją, • pokorę i pierwsze całopalenia • pożądało miłości naszej wzajemnej.

Koronka ku czci Najśw. Serca Jezusowego

K. Bądź pozdrowione, Serce Jezusa, • nas miłujące i miłości najgodniejsze. • Ciebie kochamy, błogosławimy i czcimy • Ciebie z Serafinów żarem wielbimy. • Ciebie z tronów wzniosłością sławimy. • Tobie z chórami Aniołów i świętymi Twoimi dzięki niesiemy. • Ciebie z miłującym Sercem Maryi i Józefem, Oblubieńcem Jej wiernym • a opiekunem Twoim kochamy.

Tobie serca nasze składamy, • oddajemy, poświęcamy i ofiarujemy. • Przyjmij je całe, • oświeć i rozpal tych, co uświęciłeś • jedyną Twą ofiarą na wieki, • Krwią Twoją najdroższą łaskawie nas odkupiłeś. Ciebie, o Serce Jezusa i Twojego miłosierdzia oczekiwać będę. W Tobie, o Serce Jezusa, mą ufność złożyłem • i nie będę zawiedziony na wieki.

Przyjdź, Duchu Święty, • Napełnij serca Twoich wiernych • i zapal w nich ogień miłości Twojej.

Strona 2 z 2
Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa