Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Siedem sakramentów świętych

  1. Chrzest.
  2. Bierzmowanie.
  3. Najświętszy Sakrament.
  4. Pokuta.
  5. Namaszczenie chorych.
  6. Kapłaństwo.
  7. Małżeństwo.
Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa