Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

  1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
  2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
  3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
  4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
  5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
  6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.
Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa