Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Królowo nieba

Królowo nieba, wesel się, alleluja

Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja
Zmartwychwstał jak zapowiedział, alleluja
Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się: Boże, * któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, * Pana naszego Jezusa Chrystusa * świat uweselić raczył, * daj nam prosimy, * przez Matkę Jego Maryję Pannę * dostąpić radości życia wiecznego. * Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Regina coeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia,
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus: Deus qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.


Będzie...

25-09 14:00 - 18:00
Rycerski Piknik Parafialny

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa