Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Osiem błogosławieństw

  1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś, Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś, Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.

Zdrowaś, Maryjo...

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, * racz wlać w serca nasze, * abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim * Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, * przez Mękę Jego i Krzyż * do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. * Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen

Różaniec święty

Tajemnice radosne:

(Odmawia się w poniedziałek i sobotę)

Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie.
Nawiedzenie świętej Elżbiety.
Narodzenie Pana Jezusa.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Tajemnice światła:

(Odmawia się w czwartek)

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.
Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne:

(Odmawia się we wtorek i piątek)

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
Biczowanie Pana Jezusa.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
Niesienie krzyża na Górę Kalwarię.
Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

Tajemnice chwalebne:

(Odmawia się w środę i niedzielę)

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Zesłanie Ducha Świętego.
Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny.
Ukoronowanie w niebie NMP.

O mój Jezu * przebacz nam nasze grzechy, * zachowaj nas od ognia piekielnego, * zaprowadź wszystkie dusze do nieba * i dopomóż szczególnie tym, * którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Królowo nieba

Królowo nieba, wesel się, alleluja

Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja
Zmartwychwstał jak zapowiedział, alleluja
Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się: Boże, * któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, * Pana naszego Jezusa Chrystusa * świat uweselić raczył, * daj nam prosimy, * przez Matkę Jego Maryję Pannę * dostąpić radości życia wiecznego. * Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Regina coeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia,
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus: Deus qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Na początku:

Ojcze nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Wierzę w Boga ...,

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, * ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo * najmilszego Syna Twojego * a Pana naszego Jezusa Chrystusa, * na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata. (1 raz)

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej męki * miej miłosierdzie dla nas * i całego świata. (10 razy)

Na zakończenie:

Święty Boże, * Święty Mocny, * Święty, a Nieśmiertelny, * zmiłuj się nad nami * i nad całym światem. (3 razy)

O Krwi i Wodo, * któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego * jako zdrój miłosierdzia dla nas, * ufamy Tobie.

Strona 6 z 6

Będzie...

06-12 18:00 - 19:00
Wizyta Św. Mikołaja

11-12 12:30 - 16:00
Pielgrzymka wynagradzająca

11-12 18:00 - 13-12 19:00
Rekolekcje adwentowe

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa