Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Nowenna do Matki Bożej Płaszowskiej

"Często uczestniczę w środowej Nowennie do Matki Bożej Płaszowskiej i modlę się ze wszystkimi. Bardzo podobają mi się modlitwy i pieśni. Szczególnie poruszają mnie słowa dotykające fundamentalnych praw człowieka. W modlitwach zawarta jest troska o rodziny i ochronę ludzkiego życia od chwili poczęcia. A dodatkowo mając przed sobą Obraz Macierzyństwa Maryi - odżywam. Czuje jak Maryja dotyka mnie swoim wzrokiem. To nabożeństwo bardzo mi pomaga. Bogu niech będą dzięki." M.P.

Zamieszczony tekst nowenny pozwala na duchową łączność i modlitwę wraz z tymi, którzy są zgromadzeni przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Płaszowskiej

Nowenna do Matki Bożej Płaszowskiej odprawiana jest w naszym sanktuarium w każdą środę o godz. 17:30

Kapłan staje przed obrazem Matki Bożej Płaszowskiej - pieśni na rozpoczęcie nowenny:

Pieśń: Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie

  1. Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie, jak Cię pozdrawiają anieli w niebie, Zdrowaś, zdrowaś Panno Maryjo
  2. Boś Ty jest Matuchną Syna Bożego, Ty jesteś Cesarzową świata całego, Tyś jest godną Maryjo tego
  3. Tobie się kłaniają chóry anielskie, Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie, Ciebie prosi i plemię ludzkie

Pieśń: O Maryjo witam Cię (x3)

Modlitwa na rozpoczęcie nowenny (odmawiana przez wszystkich)
W. Nasza Matko Boża Płaszowska, * Matko Błogosławionego Macierzyństwa, * Matko Najświętszej Rodziny, * Matko ludzkich trosk i trudnych doświadczeń! * Przychodzimy do Ciebie * przepełnieni najgłębszą radością, * że wciąż jesteś obecna wśród nas. * Wyrażamy Ci naszą cześć i uwielbienie. * Dziękujemy gorąco za Twe łaski, * macierzyńską miłość * i wszystko co czynisz dla nas. * Stajemy przed Tobą * z sercem wypełnionym wdzięcznością, * ale i troskami naszego życia. * Przychodzimy z niezłomną nadzieją, * że uprosisz nam u swojego Syna, * pomoc w tym wszystkim * co przerasta nasze siły * i niepokoi nasze dusze.

K. Matko zatroskana o Najświętszą Rodzinę! Ty przeżywałaś radość z hołdu oddawanego Twojemu Synowi przez aniołów, pasterzy i Mędrów ze Wschodu. Ty doznałaś bolesnego doświadczenia opuszczenia rodzinnego domu. Ty doświadczyłaś zagrożenia utraty dorastającego Syna. Ty wiedziałaś jak przyjść z pomocą w Kanie Galilejskiej tworzącej się nowej rodzinie. Ty wreszcie pod krzyżem umiałaś oddać Tego, który był Ci najdroższy, za zbawienie świata.

Jesteśmy świadomi, że podobną troską otaczasz nasze rodziny, powstające w nich życie i jego rozwój w chrześcijańskim wychowaniu. Przekonani o Twojej macierzyńskiej opiece, chcemy złożyć Ci nasze podziękowania:

K. Za Boży dar poczynającego się życia w naszych rodzinach,
W. Dziękujemy Ci, Matko Pięknej Miłości.
K. Za odwagę matek, które tego daru strzegą i troszczą się o jego bezpieczne wzrastanie,
K. Za szczęście rodzin, w których pojawiło się nowe życie,
K. Za troskliwą opiekę kochających matek i odpowiedzialnych ojców nad darem życia
K. Za poszanowanie rodziny jako ogniska wzajemnej miłości i rodzącego się życia,
K. Za trwałość naszych rodzin mimo czyhających na nie zagrożeń,
K. Za rodziny ocalone z nękających je kryzysów,
K. Za niedościgły przykład Świętej Rodziny, której Ty byłaś opoką,
K. Za wszystkie łaski, których nam udzielasz,
K. Za Twoje serce otwarte na nasze prośby i potrzeby,
K. Za Twą matczyną gotowość słuchania naszych modlitw i błagań,
K. (kapłan dołącza tutaj intencje dziękczynne podane przez wiernych bądź też zachęca do wypowiedzenia ich w chwili ciszy).
W. Dziękujemy Ci, Matko Pięknej Miłości.

Pieśń: Dziękujemy Ci

Ref.: Maryjo, dziękujemy Ci, że pomagasz nam, że ocierasz łzy, dziękujemy Ci.

1. Że miłujesz nas, pragniesz z nami być, gdyż bez Ciebie tu ciężko ludziom żyć.
2. Że przynosisz nam Boże Dziecię swe, że rozdzielasz w krąg blaskiem łaski swe.
3. Żeś tak blisko wciąż, żeś jest Matką nam, że prowadzisz nas do niebieskich bram.

K. Matko Najświętsza, czuwasz nad nami jako Matka Błogosławionego Macierzyństwa, które stanęło u progu naszego zbawienia. Znana Ci jest troska współczesnego świata, Kościoła, narodu i naszej parafii o sprawę poczynającego się życia i jego żarliwą ochronę. Wiedzeni tym przekonaniem, przychodzimy Matko do Ciebie i błagamy o pomoc w naszych słabościach i utrapieniach:

K. Bądź opiekunką rodziców decydujących się na przyjęcie nowego życia,
W. Prosimy Cię, Matko Boża Płaszowska.
K. Otocz opieką poczęte życie, przez zatroskanie kochających rodziców,
K. Macierzyńską miłością chroń nienarodzonych w obliczu współczesnych zagrożeń i pokus przeciwko życiu,
K. Weź w opiekę matki oczekujące potomstwa, niech towarzyszy im wsparcie kochających małżonków,
K. Wysłuchaj próśb małżonków, którzy borykają się z problemami przy poczęciu i urodzeniu potomstwa,
K. Obdarz pokojem serca matek przeżywających smutek spowodowany utratą dziecka,
K. Wypraszaj błogosławieństwo rodzicom w trudzie wychowywania swoich dzieci w duchu wiary,
K. Udziel światła i odwagi rządzącym, aby stanowili prawa chroniące życie od jego poczęcia,
K. Otocz opieką rodziny chrześcijańskie, strzeż ich nierozerwalności, zgody i miłości,
K. Uchroń je przed plagą pijaństwa, rozwiązłością, ubóstwem materialnym i bezrobociem,
K. Wspomagaj nas w chwilach słabości, udzielaj męstwa w trudnościach i nadziei zwątpieniu,
K. Prowadź nas przez życie, abyśmy swoim zachowaniem, słowami i czynami świadczyli, że należymy do Twojego Syna i Jego Kościoła,
K. Daj narzeczonym światło i siłę do prowadzenia prawdziwie chrześcijańskiego życia,
K. Wypraszaj ludziom młodym łaskę powołania kapłańskiego i zakonnego
K. Wysłuchaj naszych osobistych próśb, które pragniemy przed Tobą Maryjo wypowiedzieć …
K. (kapłan dołącza tutaj intencje błagalne podane przez wiernych bądź też zachęca do wypowiedzenia ich w chwili ciszy).
W. Prosimy Cię, Matko Boża Płaszowska.

Pieśń: Pomagaj nam

Ref. Matko pomocy nieustającej pomagaj nam, pomagaj nam.

1. Uproś nam żywą wiarę, grzechów przebaczenie. Ewangelii Jezusa, w prawdzie zrozumienie. Wzbudź wrażliwość sumienia, ożyw nas miłością, niech pszenicą dojrzałą serca nasze rosną.
2. Ratuj młodzież, co ginie, rodziny rozbite. Wejdź w zimne nasze domy miłowania świtem. Wstąp w mrok światłem białym i oczom ciemnym niewidzącym. Wskaż Syna swego prawdy jasnym słońcem.
3. Broń od zguby nasz naród, który Cię przyzywa. Spraw, by Polska Chrystusem stała się szczęśliwa. Od niewiary, pijaństwa, od niemoralności, Uratuj nas, Maryjo, matczyną swą litością.


Modlitwa

K. Matko Boża, nasza Pani Płaszowska! Pośredniczko łask wszelkich! Opiekunko nasza i naszych rodzin! Ufni w Twoją macierzyńską pomoc przyszliśmy do Ciebie jak dzieci do Matki z naszymi potrzebami i prośbami, smutkami i radościami, z tym wszystkim, co wypełnia nasze codzienne życie. Wdzięczni za wysłuchanie naszych próśb, Tobie Maryjo zawierzamy dalszą opiekę nad naszą parafią, naszymi rodzinami i nad nami wszystkimi. Swoim przemożnym wstawiennictwem wspieraj nas w naszych potrzebach doczesnych, a zwłaszcza w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci.

W. Amen.

K. Pod Twoją obronę uciekamy się ...

Można również odmówić:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, * że nigdy nie słyszano, * abyś opuściła tego, * kto się do Ciebie ucieka, * Twej pomocy wzywa, * Ciebie o przyczynę prosi. * Tą ufnością ożywiony, * do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, * do Ciebie przychodzę, * przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. * O Matko Słowa, * racz nie gardzić słowami moimi, * ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. * Amen.

Chwila ciszy na osobistą modlitwę. Kapłan podchodzi do ołtarza, kładzie na nim intencje, a następnie udziela błogosławieństwa, po czym następuje pieśń na zakończenie nowenny

Pieśń: O Płaszowska Matko Boża
 
1. O Płaszowska Matko Boża, przenajdroższy skarbie nasz. Pośród nocy Tyś jak zorza, nad swym ludem pełnisz straż.
 
Ref. Cześć Twoją głoszą Matuchno i Pani, o łaski proszą dzieci i poddani. Do Boskiego Syna, o Matko jedyna, prowadź, prowadź zawsze nas.
 
2. W swych objęciach Tyś tuliła Tego, co odkupił świat. Otocz pieczą, Matko mila, i młodzieży naszej kwiat.
3. Tyś poznała w Nazarecie trosk rodzinnych twardy znój, więc osłaniaj matek życie, ojców rodzin bóle kój.
4. Nad Płaszowem czuwaj całym, w swoje Serce, Matko, złóż, by do wiecznej dążąc chwały nie zaginął w wirze burz.
Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa