Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Equipes Notre-Dame - ruch duchowości małżeńskiej

„Paro ludzka, ukochane stworzenie Boże, uprzywilejowany świadku Boży, czy rozumiesz dlaczego jesteś tak droga Bogu wśród wszystkich stworzeń, czy rozumiesz ogromną nadzieję jaką Bóg w tobie pokłada? Jesteś nosicielem Bożej reputacji, Bożej chwały, jesteś dla wszechświata największym powodem nadziei, ponieważ jesteś miłością”.

(Ks. Henri Caffarel)

Equipes Notre-Dame - Ruch duchowości małżeńskiej

Equipes Notre-Dame logoNa niwie Kościoła istnieje wiele ruchów i wspólnot religijnych. Wśród takich, w których duszpasterstwo małżeństw zajmuje miejsce szczególne jest ruch Equipes Notre-Dame, będący ruchem duchowości małżeńskiej, który w specyficzny sposób wpisuje w swój charyzmat sprawy posłannictwa małżonków: przyjąć świadomie otrzymaną w sakramencie małżeństwa zdolność do Bożego życia (por. KKK 1131).

Celem Equipes Notre-Dame jest pomagać małżeństwom chrześcijańskim w odkrywaniu wszystkich wymiarów sakramentu małżeństwa i życiu nimi w wierności nauczaniu Kościoła. Członkami ruchu są małżeństwa chrześcijańskie złączone sakramentem małżeństwa, zgadzające się realizować w życiu cele i metody ruchu określone w Karcie Equipes Notre-Dame. Pragną być wszędzie misjonarzami Chrystusa, kompetentnymi w działaniu i przygotowanymi, aby odpowiedzieć na apel swoich biskupów i kapłanów.

Czym jest Equipes Notre-Dame

Equipes Notre-Dame jest międzynarodowym ruchem małżeństw katolickich, rozwijającym się na całym świecie i działającym w ponad 70 krajach. Gromadzi przeszło 50 tysięcy małżeństw, skupionych w 11 700 ekipach. W 1992 roku Rada Papieska ds. Świeckich uznała Ruch Equipes Notre-Dame za międzynarodowe stowarzyszenie wiernych prawa kanonicznego, posiadające osobowość prawną. Ostateczne zatwierdzenie Statutów Kanonicznych END, dokonało się za zgodą tejże Rady w dniu 26 lipca 2002 roku.

Ruch Equipes Notre-Dame zapoczątkowany został we Francji w 1938 roku z inicjatywy kilku małżeństw, które zapragnęły „inaczej i głębiej” przeżywać sakrament małżeństwa, oraz kapłana - ks. Henri Caffarela, który pomagał im w odkrywaniu duchowych bogactw tego sakramentu. Dokonali oni istotnych odkryć. Jednym z nich było stwierdzenie, że uświęcanie się w małżeństwie nie tylko jest możliwe, ale i normalne, ponieważ sakrament małżeństwa stanowi prawdziwa drogę świętości. To właśnie dzięki sakramentowi małżeństwa miłość, która łączy Chrystusa z Kościołem tworzy również jedność między mężem i żoną. Ludzka miłość uświęcona przez Boga prowadzi małżonków do Niego według sobie właściwych praw i dzięki sobie właściwym łaskom. Innym cennym odkryciem było stwierdzenie faktu, że nic nie łączy ludzi tak ściśle, jak - poparte modlitwą - wspólne poszukiwanie i odkrywanie woli Bożej, co jest konieczne dla małżeństwa, aby w pełni się rozwinęło. Odkryto również owocność współpracy małżonków z kapłanem, który wnosi w życie ekipy bezcenną rolę płynąca z sakramentu kapłaństwa. Te odkrycia dały początek wypracowywanej stopniowo, podczas comiesięcznych spotkań ekip - duchowości małżeńskiej, która jest formą życia wewnętrznego ożywianego przez Ducha Świętego, a która wyraża się w sposobie, w jaki małżonkowie codziennie pomagają sobie nawzajem, w drodze do Boga.

W dniu 8 grudnia 1947 roku została uroczyście proklamowana „KARTA Equipes Notre Dame” uznana za akt założycielski Ruchu. Jest ona fundamentem, na którym Ruch został solidnie zbudowany i nie przestał rozwijać się na całym świecie. Są w niej zawarte miedzy innymi duch i metody Ruchu, które są na zawsze charakterystyczne dla END.

Istotnym wydarzeniem w życiu Ruchu stały się wielkie Międzynarodowe Zgromadzenia. Mają one na celu wspólnotową manifestację, wyrażenie Bogu dziękczynienia, podsumowanie minionych lat, wsłuchanie się w głos Kościoła i pogłębienie duchowości. Idea zwołania takiego zgromadzenia zrodziła się w 1954 roku, kiedy Equipes Notre Dame zorganizowały pielgrzymkę do Lourdes, podczas której podjęły inicjatywę ks. Henri Caffarela – powierzenia Ruchu Matce Bożej, ponieważ Maryja jest najlepszym przewodnikiem na drodze do Boga i wzorem poddania się Jego woli. Do tej pory odbyło się jedenaście takich Zgromadzeń, każde pod innym hasłem, z którego wypływała tematyka formacji na następne lata.

Ekipa podstawowa i formy pracy

Małżeństwa dobrze znają słabość swej woli i granice swoich sił, codziennie doświadczają, jak trudno jest żyć po chrześcijańsku w świecie współczesnym, ale również wierzą w siłę pomocy braterskiej. Spotykają się one co miesiąc, aby wzajemnie wspierać się w drodze do domu Ojca, aby przyjmować Jego miłość, by tą miłością obdarzać się nawzajem, w końcu - by miłość Boga objawić światu. Spotkanie miesięczne rozwija i podtrzymuje przyjaźń miedzy członkami ekipy; jednocześnie urzeczywistnia wspólnotę Kościoła. Małżeństwa gromadzą się dlatego, że zwołuje je Chrystus Pan. Spotkanie miesięczne jest punktem centralnym w życiu ekipy, jest zgromadzeniem chrześcijan, którym Chrystus obiecał, że będzie pośród nich - zgromadzonych w Jego Imię. Obecność kapłana na spotkaniu przypomina obecność Chrystusa i je urzeczywistnia. Kapłan pełni w ekipie funkcje doradcy duchowego, kieruje małżeństwa ku pogłębianiu i przeżywaniu tej świadomości, że są oni komórką Ciała Mistycznego, którego głową jest Chrystus. Życie każdego małżeństwa ma być wciąż orientowane na miłość. Troska o wzrost miłości Boga wyraża się w wysiłku znalezienia miejsca w życiu członków ekip na modlitwę, czytanie Słowa Bożego i odpowiadanie na nie, także w wysiłku zdobywania i pogłębiania wiedzy o Bogu i swojej religii, w częstym przystępowaniu do sakramentów świętych i praktykowaniu ascezy. Temu ukierunkowaniu życia, służą konkretne elementy pracy wewnętrznej, które w Ruchu nazywa się „zadaniami”. Nie są one celem same w sobie, lecz środkiem prowadzącym do celu.

Te zadania to:

  1. „Słuchać” regularnie (codziennie) Słowa Bożego,
  2. Spotkać się codziennie, mąż i żona, w modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe – także rodzinnej),
  3. Przeznaczyć codziennie czas na bezpośrednie „spotkanie” z Panem (modlitwa wewnętrzna),
  4. Znaleźć co miesiąc czas na prawdziwy dialog małżeński w obecności Pana („usiądźmy razem”),
  5. Ustalać sobie „regułę życia” i odnawiać ją co miesiąc,
  6. Coroczny udział w rekolekcjach, jeśli to możliwe - razem ze współmałżonkiem.

Ekipa jest fundamentalną komórką w Equipes Notre Dame. Aby ją utworzyć, chętne małżeństwa zgłaszają swoja gotowość parze z Ekipy Odpowiedzialnej, która kieruje do nich małżeństwo zwane „Parą Pilotującą”. To ono przedstawia KARTĘ END, metody i cele Ruchu oraz wprowadza małżonków w pracę w ekipach. Po kilku comiesięcznych spotkaniach, małżonkowie decydują się na przystąpienie do Ruchu lub rezygnują z tej drogi.

Ekipa podstawowa składa się z 5 do 7 małżeństw. Od 5 do 20 ekip tworzy Sektor, a kilka Sektorów tworzy Region. Na każdym szczeblu struktury Ruchu odpowiedzialność jest powierzona parze małżeńskiej. Najwyższym szczeblem odpowiedzialności w Ruchu jest Międzynarodowa Ekipa Odpowiedzialnych (ERI). Wybór członków ERI jest podyktowany międzynarodowym charakterem Ruchu. ERI sprawuje kolegialnie odpowiedzialność za Ruch i reprezentuje END wobec hierarchii Kościoła i innych instytucji.

Ruch Equipes Notre-Dame w Polsce

Ruch Equipes Notre-Dame w Polsce został zapoczątkowany w sierpniu 2001 roku. Grupa małżeństw miała możliwość przeżywania rekolekcji z Parą Odpowiedzialną Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnych END, po których powstały pierwsze ekipy.

W dniu 4 maja 2002 roku został utworzony Sektor Wydzielony Equipes Notre Dame Polska. W czerwcu 2005 roku został utworzony Region Equipes Notre Dame Polska, który swoim terenem działania obejmuje również ekipy na Białorusi, Ukrainie, Słowacji i w Norwegii.

Stało się tradycją, że każdego roku w maju, małżeństwa należące do END odbywają pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych w Polsce, aby powierzyć Maryi małżeństwa, rodziny i kapłanów - doradców duchowych ekip. Dokonuje się wtedy Aktu Oddania Matce Jezusa całego Ruchu END w Polsce.

Pod koniec 2013 roku pracę formacyjną w ramach Equipes Notre Dame Polska przeżywało przeszło 300 małżeństw, skupionych w 70 ekipach.

Wszystkie małżeństwa zainteresowane pogłębianiem swojej duchowości i wiary, zapraszamy na rekolekcje weekendowe dostępne dla wszystkich małżeństw, a także do wstępowania na drogę, którą proponuje Ruch Equipes Notre Dame.

Jeśli chcecie, aby Wasze małżeństwo było ciągle otwarte na Jezusa, które chce realizować plan, jaki ma dla Was i dla Waszej rodziny Bóg - zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.end.org.pl, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje.

Zainteresowanych ruchem prosimy o bezpośredni lub telefoniczny kontakt z parą odpowiedzialną za Sektor Małopolski A END – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Poniżej zamieszczamy linki do istotnych informacji z życia parafii. Jeśli ich nie widzisz kliknij [ TU ]

Ostatnie zdjęcia

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024

Boże Ciało 2024

Boże Ciało 2024
30 maja 2024

Koncert pieśni maryjnych 2024

Koncert pieśni maryjnych 2024
26 maja 2024

Bierzmowanie 2024

Bierzmowanie 2024
23 maja 2024


Będzie...


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa