Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Pierwszy Piątek miesiąca listopada 2010 roku

Po Mszy świętej wieczornej Krajowy Moderator Sercańskiej Wspólnoty Świeckich ks. Józef Gaweł wygłosił do naszej wspólnoty konferencję. Jej temat brzmiał: „ Uczciwość i postępowanie wobec kapłanów i Kościoła Świętego „. Następnie odbyło się wspólne spotkanie. Na powitanie w imieniu SWŚ Irena zawołaniem „ Króluj nam Chryste” przywitała ks. Józefa Gawła i ks. Sławomira Knopika.

Miesiąc listopad to miesiąc osobistej refleksji i zadumy w Świętych Obcowanie. Pan daje nam błogosławiony dzień I-wszy Piątek, który wpisuje się nam 50-rocznica profesji zakonnej ks. Józefa Gawła, pierwszy raz swoje imieniny, w naszej parafii obchodzi ks. Sławomir Knopik. Na te smutne momenty, które dotknęły i nadal dotykają naszą Ojczyznę: Pan Bóg daje nam w darze dwa autorytety: bł. ks. Jerzego Popiełuszko oraz św. Stanisława zwanego Kaźmierczykiem. Powstaje pytanie czy skorzystamy z tych darów? Aby wyrazić naszą wdzięczność Panu Bogu i okazać życzliwość wobec naszych kapłanów, wspólnota wybrała bł. ks. Jerzego i przedstawiła nam jego życiorys i działalność. W czasie spotkanie mieliśmy okazję wykonać piosenki religijne i patriotyczne. Ks. Józef Gaweł dokonał pamiątkowego wpisu do kroniki.

Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa