Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Dzień szczególny i radosny, pełen nadziei: Dzień Ofiarowania Pańskiego, Dzień Matki Bożej-w Polsce zwanej Gromniczną. SWŚ jest wspólnotą żywego Kościoła. Dbamy o rozwój naszej wiary poprzez modlitwę, rozmowy.

Świadczymy sobie wzajemną pomoc, zachowujemy pamięć i tradycję- do naszej zaliczamy: Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez Ojca Św. Jana Pawła II w lutym 1997 roku. Dzień ten uświadamia nam jaką rolę pełnią osoby powołane do życia kapłańskiego i zakonnego, czyli osoby konsekrowane. W czasie spotkania odpowiedzieliśmy sobie na pytania: co to jest powołanie?, co to jest Kościół?, kim dla nas jest kapłan?, co to jest pobożność? Jako przejaw naszej miłości i życzliwości do kapłanów przedstawiliśmy życiorys kapłana zakonnego św. Maksymiliana Kolbego, który jest wzorem świętości do naśladowania i wzywa nas do budowania wspólnoty wierzących. Dzieje się to w 117 rocznicę jego urodzin i 70 rocznicę śmierci. Następnie odmówiliśmy modlitwę w intencji osób konsekrowanych, złożyliśmy życzenia ks. proboszczowi
i kapłanom z naszej parafii. Zakończyliśmy spotkanie z humorem:” KAPŁANA WAŻY NA WAGĘ ZŁOTA LECZ SIĘ GO NIE PODLICZA”.

Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa