Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

I piątek lutego z udziałem ks. J. Gawła

W I piątek lutego Sercańska Wspólnota Świeckich gościła krajowego moderatora SWŚ księdza Józefa Gawła. Ksiądz Józef najpierw przewodniczył Eucharystii a następnie wziął udział w spotkaniu formacyjnym. I piątek miesiąca jest dla tej wspólnoty dniem szczególnej modlitwy przy Bożym Sercu i formacji.

Najpierw członkowie SWŚ uczestniczyli we Mszy św., tradycyjnie angażując się w przebieg liturgii. Na podkreślenie zasługuje sposób w jaki osoby te  podchodzą do udziału w świętych czynnościach - pełen powagi i dostojeństwa. Godne zauważenia są słowa uznania jakie pod ich adresem wypowiedział ks. Józef Gaweł.

Po Eucharystii nastąpiło spotkanie w salce oazowej. Zaczęło się ono od słów powitania i życzeń, gdyż nazajutrz przypadał Dzień Życia Konsekrowanego.  Był również wspólny śpiew, poczęstunek. W trakcie spotkania miało miejsce poświęcenie nowych emblematów dla członków SWŚ; ksiądz moderator wyraził swoje uznanie wobec tej inicjatywy.

Zgromadzeni mogli także dowiedzieć się wielu rzeczy i zdobyć cenne informacje niejako „z pierwszej ręki” od moderatora krajowego SWŚ. Zacny gość interesował się tym, co dokonuje się w SWŚ w Płaszowie. Zachęcał, by na wzór O. Dehona być prorokami miłości i sługami pojednania. Oczywiście nie mogło zabraknąć wpisu do kroniki i pamiątkowego zdjęcia. Na koniec ks. Józef Gaweł udzielił błogosławieństwa.

Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa