Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Sercańska Wspólnota Świeckich powiększyła się o 3 osoby

5 grudnia 2008 r. podczas Mszy św. – w I piątek miesiąca – 3 osoby (p. Bożena, Elżbieta i Irena) zostały przyjęte do SWŚ. Osoby te przeszły okres przygotowania, w czasie którego zapoznały się z duchowością sercańską oraz charyzmatem i działalnością o. Dehona.

Po krótkim dialogu z dziećmi, które uczestniczyły w kolejnej Mszy adwentowej, ks. Andrzej Gruszka wezwał przed stopnie ołtarza kandydatki do SWŚ. Panie uroczyście wyznały wiarę, następnie wypowiedziały słowa aktu ofiarowania się Bożemu Sercu oraz przyrzeczenia życia duchowością sercańską.

Członkowie SWŚ, podobnie jak księża sercanie, starają się żyć duchem miłości i ofiary, aby wynagradzać Chrystusowi za zniewagi Mu wyrządzone i za wzgardzoną Jego miłość, jakiej doznaje ze strony ludzi.

Nowe członkinie SWŚ otrzymały z rąk ks. opiekuna – ks. Andrzeja – dyplomiki przynależności do Sercańskiej Wspólnoty Świeckich oraz statut i modlitewnik Pragnę (Modlitewnik czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa).

Ksiądz proboszcz przedstawiając istotę Wspólnoty sercańskiej zachęcił wszystkich parafian do pogłębiania miłości do Serca Jezusowego, do rozwoju zażyłości z Boskim Sercem Jezusa.

Po Mszy św. wynagradzającej i krótkiej adoracji przeszliśmy do salki, gdzie w pierwszej kolejności modliliśmy się słowami „Modlitwy o Mądrość” z Księgi Mądrości w intencji ks. Andrzeja z racji jego byłych imienin, oraz w intencji nowych członkiń naszej wspólnoty

"Będąc uczniami Ojca Dehona pragniemy ze zjednoczenia z Chrystusem, w Jego miłości ku Ojcu i ludziom, uczynić zasadę i centrum naszego życia" (Konstytucje SCJ, nr 17).

 

Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa