Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Spotkanie formacyjne

Na spotkaniu formacyjnym w I Piątek lutego, SWŚ w uroczysty sposób uczciła obchodzony 2 lutego XIV Dzień Życia Konsekrowanego.
Na ręce opiekuna, księdza Andrzeja Gruszki, zostały przekazane życzenia dla wszystkich księży i braci zakonnych pracujących w naszej parafii. Do modlitwy i życzeń dołączyliśmy oprócz kwiatów słodki upominek.

Pani Irena Stępień (pomysłodawczyni) wraz z dziewczętami przygotowała krótki program słowno-muzyczny zwracający uwagę na godność kapłana oraz przybliżający postać św. ks. Jana Marii Vianney’a. Święty proboszcz z Ars, patron Roku Kapłańskiego, miał wielką świadomość łaski powołania kapłańskiego i równocześnie wielkiej odpowiedzialności za powierzonych mu parafian i licznie przybywających do niego penitentów.
Poprzez swoje umartwianie, wyrzeczenia i gorliwość w posłudze duszpasterskiej zmieniał i pozyskiwał dla Pana Boga ogromne rzesze ludzkich serc.
Podczas tego programu zostało przytoczone kazanie ks. Vianney’a o kapłaństwie.
Kilka jego wypowiedzi:
„...takich mamy kapłanów, jakich sobie wymodlimy...”,
„...bez kapłanów na nic by się nam zdały Męka i śmierć naszego Pana...”,
„...po Bogu kapłan jest najważniejszy...”, „Na jego (kapłana) słowo kawałek chleba staje się Bogiem...”, „Gdybym spotkał kapłana w towarzystwie anioła, to najpierw pozdrowiłbym kapłana. Anioł jest przyjacielem Boga, lecz to kapłan Go reprezentuje”,
„Kiedy spotykacie kapłana mówcie (...) oto ten, który uczynił ze mnie dziecko Boże, otworzył mi niebo łaską chrztu świętego, obmywa mnie z grzechów i karmi moja duszę”


Modlitwa
Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste,
obdarz naszych kapłanów swą mocą i niepojętą miłością.
Uzbrój ich w cierpliwość i wyrozumiałość wobec ludzkiej słabości.
Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem.
Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi
przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań.
Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem,
w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

 

Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa