Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Przesłanie wizerunku Matki Bożej Płaszowskiej w kontekście historyczno-teologicznym - Przewodniczka po naszej duchowości

Spis treści

Przewodniczka po naszej duchowości

Założyciel Zgromadzenia Księży Sercanów, ks. Leon Dehon, posiadał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. W swoim prywatnym dzienniku napisał, że Zgromadzenie narodziło się w Loreto[28]. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że swoim duchowym synom zalecał pobożność Maryjną, a Matkę Bożą również stawiał za wzór realizowania w praktyce powołania miłości i wynagrodzenia. Dla jego duchowości szczególne znaczenie miało wydarzenie Zwiastowania. Ecce ancilla jest streszczeniem życia Maryi, jak Ecce venio streszcza życie Chrystusa. Te słowa Maryi były jakby formułą jej profesji, jej ślubu żertwy. Dopiero po tych słowach, Słowo stało się ciałem: et Verbum caro factum est, et habitavit in nobil (J 1,14). Przez Ecce ancilla i swoje przyzwolenie Maryja zgodziła się zostać Matką Odkupiciela"[29].

Maryja jest dla sercanów wzorem zjednoczenia: "Pierwszą świątynią i przybytkiem, w którym Wcielone Słowo Boga spoczęło i królowało z rozkoszą i radością, było przeczyste, dziewicze i nieskalane Serce Maryi"[30]. Tajemnice z życia Maryi stały się swoistą szkołą życia powołaniem miłości i wynagrodzenia. I tak:

• Zwiastowanie uczy dyspozycyjności i oblacji;
• życie Maryi w Nazarecie uczy milczenia, akceptacji codzienności i to w jej najskromniejszych warunkach, pokory;
• tajemnica Kalwarii uczy oblacji i immolacji, wynagrodzenia (przez ofiarę z siebie i swojego Boskiego Syna dla Ojca Maryja zostaje ustanowiona wynagrodzicielką i pośredniczką; tę swoją funkcję Odkupicielki, Pośredniczki Maryja umiejscawia w kontekście miłości, będąc gotową do zdobywania serc ludzi, aby następnie prowadzić je do Serca Boga. Tego uczy się na Kalwarii[31].

Ojciec Założyciel zachęcał swoich duchowych synów do częstej modlitwy przez wstawiennictwo Matki Najświętszej tak, aby Jej wzór nie pozostawał tylko czymś abstrakcyjnym[32]. Sercański modlitewnik Thesaurus precum zawiera wiele modlitw w ciągu dnia, w których wspominana jest Matka Boża. Niejednokrotnie przywoływane jest Jej wstawiennictwo[33]. Modlitwa Maryjna ma rodzić wiarę, gotowość jeszcze większego zaufania Bogu, a nade wszystko kształtować serce pełne miłości do Boga i ludzi.

Per cor Mariae

Maryjność Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego wyraża również jego pozdrowienie. Od 1884 roku sercanie używają zwrotu Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Zanim do tego doszło, posługiwano się różnymi innymi pozdrowieniami, między innymi w 1881 roku Cor Jesu Suavissimum, amor noster - "Najsłodsze Serce Jezusa, miłości, nasza" czy też inne, z 1883 roku: Vivat, vivat Cor Jesu!; Vivat Cor Jesu in corde nostro unice! Ksiądz Lamour tak tłumaczył treść sercańskiego pozdrowienia:

1."Serce Jezusa chce żyć w nas i to właśnie prosimy Je w każdym momencie, by odpowiedzieć na Jego pragnienie: Vivat Cor Jesu! - to życie miłością". I dalej:

2."Lecz, aby uznać, iż swoje Serce wziął Jezus od swojej Matki, i że przez swoją Matkę chce Je nam podawać, dołączamy w wezwaniu per Cor Mariae. Znaczy to, że Maryja jest wzorem żywym i boskim "Forma Dei, w którą należy wkładać wszystko: myśli, słowa, uczynki, możliwości i zdolności naszego życia, by Ona zjednoczyła wszystko z Sercem swego Boskiego Syna, które jest źródłem życia, jak Serce Maryi jest źródłem, kanałem, pośrednikiem i organem"[34].

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa