Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Pierwszy Piątek miesiąca czerwca 2011 roku

O godzinie 18 rozpoczęła się Msza święta wynagradzająca za nasze grzechy. Przewodniczył jej ks. proboszcz Knopik, który wygłosił również krótką homilię. Po Eucharystii odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólnie odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański.

Pielgrzymka do Nowicjatu Księży Sercanów w Stopnicy

W tym dniu do Stopnicy przybyły w Pielgrzymce Ogólnokrajowej grupy SWŚ z całej Polski.
W spotkaniu uczestniczył także Krajowy Moderator ks. Józef Gaweł. Również z naszej parafii uczestniczyła grupa pod przewodnictwem naszego animatora Józefa Fądziela. Spotkanie wspólnoty rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu, następnie uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. prowincjała Artura Saneckiego.

Pierwszy Piątek miesiąca maja 2011 roku

W tym dniu świętowaliśmy 15-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Sławomira Knopika. Miesiąc maj obfitował w róże rocznice, min: 5 maja 20-rocznica koronacji Wizerunku Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa oraz 11 maja 15 -rocznica święceń kapłańskich -opiekuna naszej wspólnoty.

Pierwszy Piątek miesiąca kwietnia 2011 roku

Mszę świętą celebrował wikariusz ks. Stanisław Zawiłowicz, homilię wygłosił ks. Piotr. W przygotowaniu liturgii wzięła udział SWŚ. Kapłan wraz z uczestnikami wspólnoty i wiernymi odczytał: „Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Jezusowi Chrystusowi”.

Strona 2 z 5
Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa